תערוכות | תל אביב

בית אחותי דחי מטלון , 70 תל אביב Ahoti Gallery Sister ( Ahoti ) for Women in Israel 70 Matalon St ., Tel Aviv http : // www . achoti . org . il / נוגה דוידסון Me & My Little Boy אוצרות : שולה קשת , ורד נסים 0 תירוה : 25 / 12 / 2008 Nogah Davidson Me & My Little Boy Curators : Shula Keshet , Vered Nissim Opening : 25 December 2008 תערוכות | תל אביב גלריה זוכרות רחי אבן גבירול , 61 דירה , 2 תל אביב Zochrot Gallery 61 Ibn Gvirol St ., apt . 2 , Tel Aviv http : // www . zochrot . org / nin ^ N מכוננת 1950-1947 אוצרת : אריאלה אזולאי 0 תיחה : 19 . 3 . 09 Constituting Violence 1947-1950 Curator : Ariella Azoulay Opening : 19 March 2009 תערוכות ו ירושלים גלריה אנטיאה "קול האישה" רחי המלך כ'ורג' , 40 ירושלים An tea Art Gallery Kol Ha-lsha The Jerusalem Women's Center 40 King George St ., Jerusalem  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21