לבועלה: ש. כ"קסל‭\1\\1,‬ת גרסה ר‭,2008 ,0,‬ תוכנה והקרנה ו1ל בניין, ‭,ArtTLV‬תל אביב ‭ArtTLV, Tel Aviv software and projection on building, Above: sh. pixel, Seasons version 0.7, 2008,‬