ליאורה לו0יאן, ללא כותרת, ‭,2008‬ טכניקה מעורבת תצלום: ינאי יחיאל; באדיבות קפה ביםסרו "נ'וז ולוז‭,"‬תל אביב ‭Photo: Yanay Yechiel; courtesy of Joz & Loz cafe-bistro, Tel Aviv Liora Lopian, Untitled, 2008, mixed media‬