רומקה ישנה , יולי ‭2006 .‬ ‭Romka sleeping, July, 2006‬ נועה צדקה, מתוך: רחוב שמעו/ התרםי, תל אביב, ‭- 2004‬ וממש עד עכשיו, ר200 הדפם כסף ‭very present, 2007, silver print Noa Sadka, from: Shimon Hatarsi St., Tel Aviv, 2004 - and right up to the‬