ורוצלאב, ‭Wroclaw, 2002 2002‬ נוטה צדקה, מתוך ארקדיוש ואני, ‭,2004-1997‬ הדפם כסף ‭Noa Sadka, from Arkadiusz and Me, 1997-2004, silver print‬