דוד הנדלר, אביבה, שנות ‭(?) 60-ה‬ דיו בצי0ורן ושמן מדולל על נייר, ‭38x38‬ ם"מ אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות ‭Collection of Tel Aviv Museum of Art Pen and ink and thinned oil on paper, 38x38 cm David Hendler, Aviva, 1960s (?)‬