ישראל פלד ‭, <sup>1‬ </sup>סיפור לילה, ‭1960-63‬ שמן ותדביק על בד, ‭130x73‬ אוםף מוזיאון תל אביב לאמנות, מתנת האמן ‭gift of the artist Collection of Tel Aviv Museum of Art, Oil and collage on canvas, 73x130 Israel Paldi, A Night Story, 1960-63‬