ניר מצליח

jinn השנה החמישית במכללה לאמנות ישראלית , רמת גן  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21