?הודית סםנ'ורנוס, נעה, ‭,2007‬ דיו על נייר, ‭150x200‬ ם"כו באדיבות גלריה זומר, תל אביב ‭Courtesy of Sommer Contemporary Art, Tel Aviv Yehudit Sasportas, Noa. 2007, Ink on paper, 200x150 cm‬