גלריה ו‭1!‬אל0ר, מראה חלל, ררד לו0ום ווו ברלין תצלום: נעמי תרזה שלמון ‭Photo: Naomi Tereza Salmon Schalter, general view, Lottumstr. 1, Berlin‬