הגלריה וחדר האירוח של מוחמד םעיד כלש בביתו, כסר קרע ‭Gallery and lounge in M.S. Kalash's home, Kufer Kara'a‬