בני משפחת כלש בתערוכה "אראבםק בתל אביב‭,"‬ נלריה משרד בתל אביב ‭Artist M.S. Kalash's family in the exhibition "Arabesque in Tel Aviv/' Office in Tel Aviv Gallery‬