טחנת הקמח היהודית

בפינת הרחובות קק"ל וטרומפלדור ( מרח' קק"ל 56 עד הפינה וער רח' טרומפלרור , ( 40 נפתחה בשנת 1901 טחנת הקמח הממוכנת הראשונה בעיר , שהיתה בזמנה הטחנה היהודית היחידה בנגב . מקימיה היו יעקב גורדון ומאיר שניידרוביץ / שבנו את ביתם במקום . חצר הטחנה שימשה מרכז לקהילה היהודית הקטנה בעיר , ובשנת 1916 אף נפתח בית כנסת במקום . גורדון ושניידרוביץ / נודעו בין הבדווים - לקוחותיהם העיקריים - כאנשים ישרים , שאפשר לבטוח בהם . בסוף שנות ה 20 היה ענף טחנות הקמח המכניס ביותר בעיר . פעלו בה שלוש טחנות , שעבדו בהן קרוב לעשרים איש , והפריח השנתי שלהן עלה על סך ההכנסות של שאר העסקים גם יחד . במאורעות , 1929 בעת הפרעות ביהודי חברון ועזה , הקיץ הקץ גם על קהילת יהודי באר שבע , שמרכזה היה בחצר טחנת הקמח . בעלי הטחנה נוכחו , שגם אם ישובו לעיר , יחיו בה כמיעוט בלתי מוגן בלב אוכלוסיה עוינת . הם הגיעו למסקנה , שאין להם מנוס אלא לחסל את רכושם ולעזוב את העיר לצמיתות . בשנת 1930 נמכר המקום לשכן והמתחרה חאג' עיסא , שצליח לרכוש את הקרקע עם הטחנה , הבאר והמבנים האחרים במחירי מציאה והקים מסגד בסמוך . מסגד חג' בסיסו סמוך למקו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל