שורות שרשם עמנואל בן־גריון מפי אביו, בשכבו על ערש דווי יומים לפני מותו, לשם שילובן בסיומו של הרומן 'מרים' (חל ק שלישי, סוף פרק לח‭.(‬ אלה המלים האחרונות שיצר ברדיצ'בסקי