דף מתוך כתב־היד של הרומן 'מרים' (חלק שלישי, פרק לז, פסקה ‭(4‬