'מרים', סעיף I

עדי צמח החלק הראשון של 'מרים' פורסם בראש כרך י' של 'התקופה' ( תרפ"א ;( בסופו של הכרך נמצא מאמר ביקורת מאת הוגו ברגמן ( על הספר של ( P . Wust המסכם את הלכי הרוח בפילוסופיה באותה תקופה . בכיפה שלטת האסכולה של מארבורג וספיחיה ( ריקרט , דילתיי ) שעיקרה בפירוש אידאליסטי לקאנט — שהמציאות איננה אלא תוצר הפעילות המכוננת של הרוח . פעולת הכינון של הרוח מופקעת ממסגרת שתים עשרה הקטגוריות של קאנט ונראית , בעיקר אצל ניטשה , כרגסון והפרגמטיסטים , כפעילות הטרוגנית ולא אחידה המונחית על ידי דחפים קיומיים ובלתי רציונליים כגון השאיפה לשרידה או לכוח . באותה שנה , , 1921 הופיע כרך א' של הספר שביטא בצורה הבהירה והמשכנעת ביותר את התזה הרלטיביסטית הזאת — ספרו של ארנסט קאסירר 'הפילוסופיה של הצורות הסמליות' ( ספרו הקודם על הנושא , ' עצם ופונקציה , ' פורסם כבר ב . ( 1910 לפי תפיסה זו אין מציאות ממשית הנתונה לפירוש , רציונלי או אירציונלי . העולם הוא תוצר של ערב רב של פעילויות מכוננות ; מדע הוא אחד המיתוסים , אחת האמונות ואופני הראייה , שכל אחד מהם בונה קטע עולם שאינו רציף עם קטעי עולם המכוננים על ידי מערכות סמלים...  אל הספר
מוסד ביאליק