פתיחת הסיפור 'ההפסקה' בקובץ 'משני עולמות' (תרס"ב) עם תיקוני המחבר בכתב־ידו לקראת מהדורת שטיבל