הרטוריקה של דרכי ייצוג תודעה ומקומה בסיפור 'מחניים'

חנה הרציג ' מחניים' מתחלק לשלוש חטיבות מרכזיות , שכל אחת תורמת את תרומתה הברורה לעיצוב מבנהו ומשמעותו הכוללת . פרקים א-ג פורשים את הרקע להתרחשות בהווה ; פרישה זו ממוקדת כולה בדמותו של הגיבור , מיכאל , ומשרטטת דיוקן איךאי ונפשי שלו . פרקים ד-ט מזמנים דמויות נוספות שהקשרים המתרקמים ביניהן לבין הגיבור מניעים את העלילה עד לסופה הדרמתי , ובונים , בקשרי התקבולת שבין סיפורי חייהן , את תפיסת המציאות של הסיפור , לעומת תפיסת המציאות של מיכאל . פרקים י-יג מתארים את שיאו וסיומו של המהלך העלילתי , שהסיפור כולו שימש להכנתו . ההתפתחות הטרגית והדרמתית המעוצבת כאן מקפלת בתוכה את תמצית משמעות הסיפור . באופן סכמתי , היחס בין החטיבות השונות הוא יחס של הכנה והפרכה : ההגות הנפרשת בחטיבה הראשונה מועמדת לבדיקה על ידי ההתפתחויות הנוצרות בעולם הסיפור בשתי החטיבות האחרות . הבדיקה מאמתת ובו בזמן גם מפריכה את תקפות הגותו של מיכאל . במאמר אתרכז באופן שדרכי ייצוג תודעתם של מיכאל ושל הדמויות האחרות 'מכשירות את הקרקע' להתפתחויות העלילתיות , מעצבות יחסים אנלוגיים מורכבים בין הדמויות , ותורמות לרטוריקה המוקיעה את מיכאל ...  אל הספר
מוסד ביאליק