המספר הלירי ככרוניקן

יצחק בךמרדכי בצד הסיפורים המוכרים , שהיו לאבני דרך בתולדות הסיפורת העברית יש לברדיצ'בסקי עוד עשרות סיפורים — ארוכים , קצרים ואף קצרים מאוד — שהוא מספר בהם על אין ספור אירועים , גדולים כקטנים , שהתחוללו בכל מיני עיירות והם חלק מן הקורות וההווי של הקהילות היהודיות בעיירות הללו . בסיפורים אלה שלל דמויות : גבירים ופשוטי עם , עשירים ועניים , בעלי יכולת , ' פועלי בטל , ' למדנים , בעלי מלאכה , מלמדים , חסידים , רבנים , חוטאים , נערות , כלות , נשים יפות , אלמנות ועוד ועוד . במקרים רבים מתאר ברדיצ'בסקי משפחות שלמות — והוא עושה זאת פעמים באריכות ופעמים בקצרה , פעמים בדרך של תיאור סטטי שאין בו עלילה ולפעמים הוא מספר את קורות המשפחה וגלגוליה , עלייתה ונפילתה , מספר על סבים , אבות , בנים ובנות , חתנים וכלות , ונכדים . המאורעות אף הם רבים ומגוונים , החל מאירועים דרמתיים ( מוות , מפלה או נפילה של אדם , הפרת נישואים וכר ) וכלה בדברים זוטרים שחשיבותם קטנה והם בבחינת זיכרון אישי , סובייקטיבי ( ולענייננו אין כל חשיבות לשאלה אם 1 הזיכרון הוא זיכרון אמת של הסופר או עלילה בדיונית . ( 2 לריבוי הפנים הזה של ה...  אל הספר
מוסד ביאליק