פתיחת הנוסח הנדפס הראשון של הרומן 'מרים' בראש הכרך העשירי של 'התקופה' (תרפ"א)