מכתבו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי אל יהושע טהון, מברן, 14 בדצמבר 1894