'צמאה נפשי לאלהים לאל חי': על מקומו של הספר 'חורב' ביצירת מ"י ברדיצ'בסקי

אבנר הולצמן בתשרי תרע"א ( ספטמבר ( 1910 פרסם מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ספר קטן בן 52 עמודים בשם 'חורב — עניני דת , ' המכיל שלושים מסות תאולוגיות קצרות . זה היה הספר העשירי והאחרון של הוצאת 'צעירים' — אותה בימה צנועה שהקים ברדיצ'בסקי בשנת 1899 במתכונת של חברת מניות לשם פרסום חופשי ובלתי מצונזר של דברי הגותו השנויים במחלוקת . בהקדמתו הקצרה ציין כי המסות שבספר נכתבו בשנים תרס"ד-תרס"ז , אך לא פורסמו בדפוס קודם לכן . וכך אפיין שם את פרקי 'חורב : ' 'יסודתם עניני דת והמה כעין המשך חיובי להמאמרים הויכוחיים בהמחברת "מימין ומשמאל" ח-ט בהוצאת זו . ' פרקי 'חורב' התגבשו ליחידה עצמאית אחת במהלך שנת , 1909 כפי שמעידים מכתביו של ברדיצ'בסקי מאותם ימים . עוד לפני כן ניסה לפרסם חלק מהם בכרך הראשון של המאסף 'העתיד' בעריכת ש"י איש הורוביץ , ( 1908 ) אך זה לא קיבלם לדפוס ' . ב 16 במאי 1909 תיאר במכתבו לידידו שמואל אבא הורודצקי את הפרקים שבידו , ומסתבר כי באותה עת עדיין התלבט אם לפרסמם עם הפרקים הפולמוסיים של 'מימין ומשמאל : ' בעד החוברת העשירית , שכבר אני רואה ראשית היסוד להוצאתה , יש לי צרור מאמרים מחקריים כול...  אל הספר
מוסד ביאליק