העתקה בכתב־ידו של מי"ב מתוך מכתבו של אביו אליו, המגולל את תולדות משפחתם (אב תרס"ג)