טיוטת מכתב של מי"ב אל ביאליק בעניין ספרו 'חיי משה‭,'‬ מברסלאו, 3 בנובמבר 1904