תודעה היסטורית בהגות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

צפרירה דין א . מבוא המודעות לעיסוק בנושא התודעה ההיסטורית של האדם בחברתו והתודעה 1 הקולקטיבית בחברות השונות מתחילה לאפיין את המחשבה ההיסטורית הכללית רק לקראת מחצית המאה הכ / והיא נחשבת לאחד מן הביטויים המרשימים של המהפכה האחרונה במחשבה ההיסטורית שהתחוללה בזמננו . מקורותיה של מודעות זו בזרמי מחשבה מרכזיים במאה הי"ט , כמו הרומנטיקה , ההגליאניזם ומחשבת ניטשה . מיכה יוסף ברדיצ'בסקי היה מן הראשונים שהחדירו את המודעות הזאת לספרות העברית ולהגות היהודית החדשות , שפיגרו אחר זרמים אלה . התודעה הקולקטיבית של השייכות לעם ולתרבותו , אשר לתוכה נולד מי"ב ועל ידה נשלט משחר ימיו , בנויה על המשכיותה של המסורת . זוהי התודעה במראי המקום מכתבי מי"ב צוין הזמן והמקום של הפרסום הראשון . להשוואה צוינה הופעתו במהדורות מאוחרות יותר ( ההוצאות הקטנות ו'כל כתבי . ( ' שינויים משמעותיים , שחלו כטקסטים במהדורות המאוחרות , צוינו . שמות כתבי העת באים בכתיב מלא . בגוף העיולים נשמר הכתיב של שמות המחברים ושמות המקומות הקיים בדפוסת . בתאריכים הובאו כל הנתונים שבדפוסת . במקום שצוינו תאריך עברי ותאריך כללי , הובא התאריך העברי...  אל הספר
מוסד ביאליק