פתיחת הספר הגנה 'רבי ישראל בעל שם־טוב' בכתב־ידו של מי"ב