החסידות בעולמו של ברדיצ'בסקי לאור חיבורו שנגנז

שמואל ורסס א . שלבים בעבודה על האנתולוגיה מן הספרות החסידית החיזיון הנפתל של תמורות ותהיות על כבשונה של החסידות בתקופות מסוימות של חייו ויצירתו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ( להל ן מי"ב , ( שעה שעבר מן ההתפעלות האפולוגטית ( בראשית דרכו ) להרהורי ביקורת וקיטרוג על תנועה זו ומחולליה , החיזיון הנפתל הזה כבר נבדק עד כה מכמה צדדים , בעיקר לאור פרסומיו הגלויים שראו אור בדפוס . לזיקה רבת פנים זו , לתמורותיה ולחליפותיה , היו גילויים רבים במסכת יצירתו של מי"ב , למן מאמריו ומסותיו בראשית דרכו , בסוף שנות השמונים של המאה הי"ט , ועד סוף ימיו . מוניטין לחיוב ולשלילה , יצאו לו בעיקר בעקבות אסופת ציוריו , אגדותיו ומסותיו , שכינסן ב'ספר חסידים' ( 1900 ) כסנגור נפעם של תנועה זו וכמי שרואה בה 'התגלמות השירה , הדביקות , ההתלהבות וההתקרשות . ' נוכח ראייה מצמצמת וחד סטרית מעין וו , שאינה רואה במי"ב אלא כרוז אפולוגטי של החסידות , עודכנו וצוינו בשלב מאוחר יותר של ספרות ההערכה של פועלו , גם התמורות שנתחוללו בתפיסתו של מי"ב , שעם הזמן נעשה למבקרה הנוקב והמפוכח של החסידות וביטא את ביקורתו זו בפרסומיו המאוחרים בתחום ...  אל הספר
מוסד ביאליק