מיכה יוסף ברדיצ'בסקי עם רעייתו רחל בראשית המאה העשרים