מיכה יוסף ברדיצ'בסקי עם רעייתו רחל, וארשה, 1901 או 1902