פתח דבר

ראשיתו של כרך זה בכינוס חוקרים שהיה באוניברסיטת תל אביב ב 18 בנובמבר , 1991 ביום השנה השבעים לפטירתו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי . כמה מן ההרצאות שהושמעו בו עובדו למאמרים הנכללים כאן . במאי 1997 התקיים עוד יום עיון שיוחד לברדיצ'בסקי וליצירתו , הפעם באוניברסיטת חיפה , ואף הוא הניב כמה מן המאמרים המתפרסמים בכרך זה . שני הכינוסים האלה מעידים על עניינם המתמיד של חוקרי הספרות העברית והמחשבה היהודית במפעלו הרוחני של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי , שאין עוררין היום על מעמדו — האיש שהוא אחד מן האבות המייסדים של הספרות העברית החדשה והגותו היא חוליית מפתח בצמיחתה של זהות יהודית חילונית על סף המאה העשרים . בעשור האחרון היו כמה אירועים דרמתיים בחקר ברדיצ'בסקי . אחרי שנות הכנה רבות החלה להתפרסם ב 1996 בהוצאת הקיבוץ המאוחד המהדורה החדשה והמקיפה של יצירתו , בעריכתם של יצחק כפכפי ז"ל וכותב שורות אלה , ובה מכונסים לראשונה , כל חיבוריו לפי סדר פרסומם , רובם חיבורים שלא נכללו עד אז בכתביו או שנאספו בהם בקיצורים ובשינויים גדולים . בשעת כתיבתם של הדברים האלה מצוי בדפוס הכרך החמישי של המהדורה , ועוד היד נטויה . ב 199...  אל הספר
מוסד ביאליק