אלמנות ואלמנים הגרים עם ילדים נשואים לא נכללו, וכך גם אלמנות ואלמנים ללא ילדים. אילו נכללו,היה מספר הילדים הממוצע נמוך יותר.יתכן מאוד כי לאלמנה או לאלמן הגרים לבד,או הגרים עם ילד נשוי אחד,יהיו עוד ילדים שלא ייכללו. טבלה 3 מטפלת, על כן,רק בילדים לא נשואים הגרים עם ההורה או עם ההורים שלהם. מספר המשפחות בקבוצה זו אינו זהה למספר המשפחות בקבוצות אי ו־ב' שבטבלה ‭.2‬הסיבה לכך היא העובדה, שלפעמים גרו ילדים עם הורה או אם הורים במשפחה שבראשה עמדו אלמן או אלמנה (קבוצה ‭('ד‬ או לעיתים עם רווק (קבוצה ‭.('ו‬