סיכום של שלוש פרוכיות 'טיפוסיות‭,'‬ מחושבות מתוך גלאס, תושבי לונדון ‭,(Within the Walls, 1695, London 1966 London inhabitants)‬ מבוא, עמ' . ראה ‭\ \ \ \\\‬ גם נספחים 1 ו־‭28 .11‬ משפחות יהודיות ספרדיות היו דיירות,עובדה המסבירה מדוע הסך הכל ב־1695 הוא 125 במקום ‭.153‬ ב־1684 לא התאימה משפחה אחת לאף אחת מהקבוצות ולכן לא נלקחה בחשבון. ראה נספח בסוף המאמר.