1 מראה שכך אומנם הדבר לגבי האוכלוסייה היהודית ב־‭.1695‬