דמות דיוקנו של ר' מנשה בן ישראל, מעשה ידי שלום איטליה