יוסף קפלן הפרופיל היהודי של הקהילה הספרדית־הפורטוגלית בלונדון במאה הי"ז

משנות השמונים של המאה הט"ז ועד לתחילת המאה הי"ח הלכה והתגבשה הפזורה היהודית הספרדית הפורטוגלית בארצות מערב אירופה ובעולם החדש . בשונה מהפזורה הספרדית המזרחית , שנוצרה בסמוך לגירושי ספרד ופורטוגל , התמקדה בעיקר בארצות האיסלאם ובניה היו מגורשים שנטלו עימם למקומות החדשים את מורשת יהדות ספרד , התהוותה הפזורה הספרדית המערבית על ידי בואם של " נוצרים חדשים" ואנוסים , שברחו מהממלכות האיבריות ומגרורותיהן והתיישבו בארצות ששעריהן היו נעולים עד אז בפני אוכלוסייה יהודית . פליטים אלה , שחיו במשך דורות בניתוק מן היהדות , הביאו עימם מטען רוחני ותרבותי שונה לחלוטין מזה של אחיהם שבמזרח ' השכלתם היהודית היתה דלילה ומצומצמת , והקהילה היהודית הראשונה שאותה פגשו היתה לרוב זו שיצרו במו ידיהם . לעומת זאת הם הגיעו ספוגים בערכי התרבות האיברית , מאחר שרבים מביניהם התחנכו במנזרים , בסמינרים ישועיים ובמיטב האוניברסיטאות של ספרד ופורטוגל . השכלתם האירופית והנוצרית היתה רחבה ועשירה והמשיכה לתת את אותותיה בהווייתם התרבותית והחברתית גם לאחר שהתחברו לכלל ישראל . הם הצטרפו לעולם המסורת היהודית וייסדו קהילות שקיבלו את מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי