אברהם סולטמן ויליאם פרין (Prynne) וההיסטוריוגרפיה של הגירוש

הרברנד סולומון לוי , ( S . Levy ) נשיא החברה ההיסטורית היהודית של אנגליה . קבע בנאום שנשא בפני החברה ב , 1907 ש"פרין ( Prynne ) היה המייסד האמיתי של ההיסטוריה האנגלו יהודית . " לוי מאוד התרשם מהשימוש הנרחב שעשה פרין במקורות ראשוניים ובמיוחד במקורות ארכיוניים . ( original records ) במשך כמאתיים שנה אחרי הופעת ספרו של פרין לא נקטו ההיסטוריונים של יהדות אנגליה בימי הביניים את שיטת פרין , ובמקרה הטוב ביותר הסתפקו בהעתקת המקורות שכבר פורסמו על ידו . הפולמוס על שיבת היהודים לאנגליה הגיע לשיאו בזמן הדיונים בווייטהול בשלהי שנת . 1655 קיימת בעברית סקירה מצוינת ומקיפה של הפולמוס — בעבודת הדוקטור של מרדכי וילנסקי מן האוניברסיטה העברית משנת \ 1941 מתברר שמכל מה שנכתב על הבעיה של שיבת היהודים במאה הי"ז , זכתה אך ורק תרומתו של פרין להתייחסות מתמדת מצד ההיסטוריונים עד היום הזה . אומרים שההיסטוריוגרפיה פועלת לטובת המנצחים ; מקרהו של פרין סותר את ה"כלל" הזה . כל הגויים , שכתבו בזכות היהודים ובעד שיבתם לאנגליה , כמעט שנעלמו מהתודעה ההיסטורית . החיבור של פרין המנוצח , אשר טען לשווא נגד שיבת היהודים , זכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי