יונתן ויטמן על גבולותיה של ציוויליזציה: היהודי בספרות האנגלית בשלהי ימי הביניים

. 1 הקדמה : בעיה יהודית / בעיה נוצרית על פי רישומיהם של היסטוריונים משלהי ימי הביניים גורשו היהודים מאנגליה בשנת . 1290 ואף על פי כן , בכתבי המשוררים האנגליים מתקופה זו עניין זה אינו ברור דיו . עבור סופרים אלה , בעצם השאלה , האם שייך היהודי לעולמם או לא , טמונה דו משמעות עמוקה . מחד גיסא , בדמיונה הספרותי של אנגליה לא עזבו אותה היהודים מעולם . עוד זמן רב לפני הגירוש וגם לאחריו הופיעו טיפוסים , מאורעות , ומוטיבים יהודיים למכביר בספרות האנגלית ; אפשר אף שבמידה רבה יותר לאחר הגירוש , עם התרחבותה של ספרות זו במיגוון ובהיקף . אומנם נכון : מן הדמות המצטיירת מתיאורי היהודים בספרות זו עולה כי היחס לו זכו היה במובהק בלתי מאוזן . למשל , דמויות יהודיות , שחיו לפני הולדת ישו , תוארו לעיתים קרובות כמופת לעמידה בניסיון , ואילו אלו שחיו לאחר הולדתו הפכו לחיקוי נלעג של רבי נוכלים . בכל מקרה , הדמויות עצמן הן יותר מאשר נקודות ציון היסטוריות או דוקטרינריות ; הן עוזרות לגבש את תבנית הדמיון האנגלי בשלהי ימי הביניים בכללותה . אפילו מבט חטוף אל ספרות התקופה מגלה שמץ מהשפעתם . למשל בדרמה , בנסיונם להמחיז את ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי