איור מס' 2 מתוך הדו''ח של השריף מנורפולק על החובות למלך, ‭Roth, Ms. 270‬