צפירה רוקח הכסף והתליין: עבירות מטבע שיוחסו ליהודים ולנוצרים באנגליה במחצית השנייה של המאה הי"ג

ב , 1290 שנת הגירוש הכלל ארצי הראשון של יהודים במערב אירופה , נתנה אנגליה דוגמא לחיקוי לארצות אירופיות אחרות , וכרוניסטים העלו הסברים שונים ומשונים למעשהו זה של מלכם . בין מניעי הגירוש הזכירו את פשעי היהודים — ( scelera ) בלי שציינו אם כוונתם לכל הקשור בדחיית ישו ובצליבתו , או שמא הכוונה לפשעים שיוחסו ליהודים במאה הי"ג . בין הפשעים שהיהודים נחשדו בביצועם במאה הי"ג היו גם עבירות מטבע ( כגון גילוח מטבעות וזיופם , ( והללו מוזכרות לא רק בכרוניקות ובתעודות רשמיות אנגליות אלא אף בתשובות הרב מאיר בן ברוך מרוטנברג ( המהר"ם . ( המהר"ם מגנה גוזזי מעות שהשחיתו את המטבע , "תקוצץ ידם , " ומוסיף "כמה דמים נשפכו על ידי אלה וכאלה פוסלי מטבעות היינו דאחרבינהו = ] שהחריבו ] לאחינו יושבי צרפת והאי = ] אנגליה " ... [ ( מהדורת למברג מס' ; 246 גם במרדכי הגדול 337 . ( 'ג בהאשמות בגין עבירות מטבע , שהועלו כלפי 1 גירסה מלאה יותר של מאמר זה עתידה להתפרסם בכרכים xxxil-xxxi של כתב העת Jewish Historical Studies : Transactions of the Jewish Historical Society of England . ( TJHSE : ^ nV ) החומר מכתבי יד שמצוטט במא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי