רוברט סטייסי יהדות אנגליה במאה הי"ג ובעיית הגירוש

יהודים התגוררו באנגליה של ימי הביניים רק כמאתיים שנה , למן שלהי המאה הי"א ועד לגירוש הקהילה כולה ב . 1290 במשך שתי המאות הללו היה מהלך קורותיהם כמעט מקביל לזה של קהילות יהודיות אחרות ברחבי אירופה של ימי הביניים : התרחבות עד שלהי המאה הי"ב הן במניין והן בהשפעה המסחרית ; תקופה של רדיפות ועושק בסביבות 1180 ו 11220 בעקבותיה תקופה של יציבות עד לאמצע המאה הי"ג לערך ; ולאחריה תקופה של ניצול כלכלי מוגבר והגבלה חוקית , המגיעה לשיא באנגליה עם הגירוש . זהו גירוש יהודים המוני ראשון לתמיד מממלכה נוצרית כלשהי , ומן הממושכים ביותר . יהודים לא הורשו לשוב רשמית לאנגליה עד לאמצע המאה הי"ז . בה בעת שימש הגירוש מופת אשר עודד שליטים אחרים לבצע גירושים רומים : מצרפת במאה הי"ד , מחבל הריין במאה הט"ו ומספרד ב . 1492 בהכרח חייבים ההסברים לגירושים הללו להיות בלתי שלמים . אלה , בדומה לאירועים המחרידים עוד יותר של תקופתנו אנו , הינם תולדה של להט יצרים ודעות קדומות אשר שום ניתוח הגיוני לא יהפוך אותם , כנראה , למובנים לגמרי . מכל מקום יש לאל ידם של ההיסטוריונים לעשות יותר ממה שנעשה עד כה בכדי להסביר מדוע וכיצד א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי