תוכן העניינים

הקדמה 7 רוברט סטייסי יהדות אנגליה במאה הי"ג ובעיית הגירוש 9 צפירה רוקח הכסף והתליין 1 עבירות מטבע שיוחסו ליהודים ולנוצרים באנגליה במחצית השנייה של המאה הי"ג 27 אלישבע רבל נהר תיאור היהודי באומנות האנגלית בימי הביניים 47 יונתן ויטמן על גבולותיה של ציוויליזציה s היהודי בספרות האנגלית בשלהי ימי הביניים 63 א' הראל פיש היהודים והיהדות בראי הספרות האנגלית של המאה הי"ז 91 דוד כ"ץ שיבת היהודים לאנגליה וביסוס קהילתם 105 אברהם סולטמן ויליאם פרין וההיסטוריוגרפיה של הגירוש 123 יוסף קפלן הפרופיל היהודי של הקהילה הספרדית הפורטוגלית בלונדון במאה הי"ז 133 רוברט כהן " לבוא עם משפחותיהם ... ולהתיישב כאן . " יהדות לונדון הספרדית במחצית השנייה של המאה הי"ז 147 מפתח 159  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי