יהודי אנגליה בחילופי זמנים

גירוש ושיבה יהודי אנגליה בחילופי הזמנים גירוש ושיבה יהודי אנגליה בחילופי הזמנים עורכים דוד כ"ץ יוסף קפלן A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל Exile and Return Anglo-Jewry Through the Ages edited by David S . Katz and Yosef Kaplan המערכת המדעית פרופ' אברהם גרוסמן ( יו"ר , ( פרופ' ישעיהו גפני , פרופ' אריה גראבויס צבי יקותיאל , ד"ר ירחמיאל כהן , ד"ר משה רוסמן , פרופ' יעקב שביט מרכז המערכת : יצחק כהן המאמרים של רוברט סטייסי ויונתן ויטמן תורגמו על ידי אירית pro  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי