אקטיביזם נשי בתנועה האסלאמית בישראל: השפעות ומאפיינים

עינבל טל אחת התמורות החברתיות הבולטות הניכרות בעולם הערבי ובארצות האסלאם במאה ה 20 היא מעורבותן של נשים במרחב הציבורי והפוליטי . לא כל הנשים הפעילות נמנות עם הזרמים האסלאמיים , אולם תופעה זו לא פסחה עליהם ובשורותיהם ניכרת השתתפות פוליטית וחברתית גוברת של נשים . השתתפות זו נתנה את אותותיה גם בתנועה האסלאמית בישראל . בשני העשורים האחרונים בולטת מעורבותן האינטנסיבית של נשים רבות במסגרת הפעילות התנועתית ברבדים שונים , בתחומים חדשים ובתפקידים שבעבר נשים לא נטלו בהם חלק . מעורבותן הושפעה מאידיאולוגיות אסלאמיות מודרניות ומהתפתחויות כלכליות , חברתיות ופוליטיות חוץ אסלאמיות הנובעות ממציאות החיים במדינת ישראל , והמבטאות את ייחודיותה של התנועה . שלא כמו במרחבים אחרים , התנועה האסלאמית כאן פועלת במדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי ואוריינטציה תרבותית מערבית . המקור האידיאולוגי האסלאמי העיקרי שלאורו עוצבו תפיסות התנועה האסלאמית בישראל הוא משנתם הרעיונית של האחים המוסלמים . מאמר זה מבקש לבחון את השפעת המורשת האידיאולוגית של "האחים" על התנועה האסלאמית בישראל ועל פעילות נשים במוסדותיה . שכן , התנועה האסלא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד