היקים וזיכרון העבר

פר שטיינברוק רבים מן המגורשים מגרמניה לא רצו עוד בקשר עם מכורתם , ולא בכדי . מי יוכל לתמוה על שבושו במוצאם ובשפתם ? על כן מרשים אותי במיוחד סיפור היקים בישראל . הקשר לארץ שגורשו ממנה לא ניתק . הם ממשיכים לטפח את השפה , שאינה רק יסוד תרבות מוצאם אלא גם שפת הרוצחים . כמה עצום הקרע הפנימי הנחשף לאור עובדות אלה . על כן מביע אני הערכה מיוחדת לעדי התקופה ההיא הנושאים בנטל הקרע הזה . כולי פליאה על מה שהשיגו לאחר אותם אירועים שאין לשערם . אני חש תודה על התגייסותם למען הבנה בין הרפ"ג ובין ישראל ועל מסירותם האישית ליצירת הבנה בין האנשים בשתי המדינות . רבים מהם ביקרו בגרמניה בשנים שעברו . בבתי ספר ובמסגרות אחרות סיפרו את סיפור חייהם , וגם אצלנו , בצפון הריין וסטפליה , עשו זאת , והותירו רושם עמוק . סיפורם של היקים הוא חלק חשוב בתרבות הזיכרון , שצפון הריין וסטפליה מייחסת לה חשיבות רבה . כל המפלגות המיוצגות בלבדטאג הביאו זאת לאחרונה לידי ביטוי באמצעות החלטה משותפת בעניין החיים היהודיים במדינה . הזיכרון אינו מטרה כשלעצמה , ואל לו להפוך לפולחן גרידא . זיכרון משמעו מאמץ מתמיד כנגד השכחה . עליו לפתח את ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי