דברי ברכה

רודולף דרסלר * לפני מספר שנים עתר תושב ישראל ממוצא גרמני לבג"ץ נגד השימוש בכינוי יקה . יו '' ר הרכב השופטים באותו דיון חיים כהן , אף הוא ממוצא גרמני , קבע שהכינוי יקה אינו בבחינת עלבון . אני חי זו השנה החמישית בישראל , ואני חש שהכינוי הזה , לא זו בלבד שאינו בבחינת עלבון כי אם אף נעשה ביטוי להערכה רבה . תרומת היקים לבניין מדינת ישראל לא תשוער . העבודה שלנו בישראל כעובדי שגרירות גרמניה אינה חפה מרגשות , ומפגשינו עם היקים נמנים בלא ספק עם החלק המרגש ביותר בעבודתנו האינטנסיבית . אני אסיר תודה לאזרחי ישראל שמוצאם במדינות דוברות הגרמנית על תמיכתם , על עזרתם ועל הידידות שהפגינו כלפינו בארבע השנים שבהן אני מייצג כאן את גרמניה כשגריר וגם בשנים שלפני כן , כשנהגתי לבקר בישראל באורח קבע . אלה שזכו לכינוי החיבה יקים נמנו בארבעת העשורים הראשונים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין מדינותינו עם ידידינו הטובים ביותר בישראל . בלי אותה תמיכה מחוגי היקים לא היו היחסים בין גרמניה לישראל מתפתחים לרמה שהגיעו אליה . הישגיהם יוצאי הדופן של היקים בבניין מדינת היהודים נידונו לא מכבר בכינוס שנערך במאי 2004 בירושלים . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי