יקים בפוליטיקה ובתקשורת

ארי רט השפעת יוצאי גרמניה , אוסטריה וצ יכיה - היקים - על הפוליטיקה בישראל , גם באמצעות התבססותם הרצינית בעיתונות , הייתה בשנות התהוות המדינה חזקה ומשמעותית הרבה יותר מכפי שחרוט בתודעתנו ובזיכרוננו . בהקשר זה ברצוני להתמקד בכמה אישים בולטים . הראשון והבולט מביניהם הנו טדי קולק , לא רק כמי שכונה "בונה ירושלים " וכראש העיר במשך כעשרים ושמונה שנה אלא גם כאיש שהיה במוקדי השלטון וההשפעה בראשית שנות המדינה ואף לפני הקמתה . בשנות כינון המדינה לא היה יחם ליברלי לתקשורת , ו " קול ישראל" היה אז למעשה מחלקה במשרד ראש הממשלה שטדי קולק עמד בראשה . כאשר קולק שמע ברדיו ידיעה שלא מצאה חן בעיניו הוא טלפן לאחד העורכים - חנוך גיבתון או הרי זינדר - ודרש להורידה לאלתר . יש להודות כי באותה תקופה היה הקשר בין עיתונות ופוליטיקה הדוק מאוד לעתים , והגבולות היו לא פעם מטושטשים למדיי . גרשם שוקן , כמו"ל "הארץ" וכעורכו , היה תקופה מסוימת חבר כנסת כנציג המפלגה הפרוגרסיבית , לימים הליברלים העצמאיים . כך גם סגן עורך "דבר " הרצל ברגר , שהיה חבר סיעת מפא " י בתקופת פרשת לבון . הגדיל לעשות איש אחדות העבודה משה כרמל , שהי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי