עיתונות יקית בשפה העברית - שלושה מהפכים ומשמעותם

דוד ויצטום בשלהי שנות השלושים היו בארץ ישראל יותר עיתונים וכתבי עת בגרמנית מאשר בכל שפה אחרת . הנרי וםרמן , האוסף זה שנים רבות ביבליוגרפיה של כתבי היקים בארץ ישראל , מצא עד כה בחיפושיו יותר מאלפיים פרסומים . כלומר , תרבות שלמה של כתיבה ופרסום - עיתונות , כתבי עת לסוגיהם , עלונים , חוברות וספרים - עברה עם היקים משם לכאן והמשיכה להיווצר ולהיקרא ' . אך מעבר לכך , ולכאורה אף בניגוד לאמור לעיל , מתגלה תופעה חריגה : התרומה הגדולה של העיתונות היקית בארץ ישראל , ואחר כך בראשית שנותיה של מדינת ישראל , לתולדות היישוב העברי לא הייתה כלל בשפה הגרמנית אלא בשפתם החדשה של היקים - בעברית . ביטוי בולט אחד לתרומה זו מצוי בסיפורם של שלושה מהפכים בעולם העיתונות העברית בארץ , שהיו מעשה ידיהם של יקים אך בלשון הקודש : הראשון , של גרשם שוקן ב " הארץ , " שעיקרו מודרניזציה במקביל לליברליזם המערב אירופי והאנגלוסקסי ; השני קשור במעברו של עזריאל קרליבך מ " ידיעות אחרונות " ל"מעריב " לשם יצירת עיתונות חדשה שמטרתה קריאה ותפוצה רחבה , מיידית , מקצועית ונגישה לכול ; והשלישי , של אורי אבנרי ב '' העולם הזה , " שבמרכזו ת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי