היהודי החדש ותרבות הגוף בארץ ישראל

חיים קאופמן ה " יהודי החדש " התנועה הציונית היא תנועה לאומית ייחודית בהתייחס לכל תנועה לאומית אחרת שהתעוררה באירופה במאה התשע עשרה , וזאת משלשה היבטים : ראשית , התנועה הציונית היא תנועה לאומית שרוב בני הלאום שהייתה אמורה לייצג לא זיהו את עצמם עם מטרותיה ועם יעדיה , ובמקביל אליה התקיימו זרמים נוספים שחלקם התנגד לה באופן נמרץ . ביניהם ניתן לציין את הזרם האורתודוקסי "חרדי , " שראה בה "דוחקת הקץ , " את הזרם הרפורמי , שהתנגד לזהות יהודית לאומית , ואת ה " בונד , " שטען לשמירת הזהות התרבותית בתוך המדינה הסוציאליסטית העתידית . שנית , הציונות הייתה אולי תנועה לאומית יחידה שרוב תומכיה לא נמצאו בגופם בחבל הארץ הגאוגרפי שראו כמולדתם . חלקם אף היה מוכן להתפשר על טריטוריות אחרות . נקודה אחרונה זו כוללת את מייסדי התנועה פינםקר והרצל , שבספרי המצע הראשונים שלהם ה"אוטואמנציפציה " ו"מדינת היהודים" לא התמקדו בארץ ישראל . ייחוד שלישי של הציונות נעוץ בהיותה תנועה של לאום שלא ניתן כמעט להגדיר את מרכיבי זהותו הלאומית , שכן מלבד הזהות הדתית היהודית לא היו כמעט מכנים תרבותיים משותפים למכלול תומכיה של התנועה , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי