מפרנקפורט לירושלים - "הדרך המיוחדת" של בית הספר "חורב" בחינוך הדתי בארץ ישראל

דורון נידרלנד כיצד ניסו ליישם את המשנה החינוכית של הרב האורתודוקסי הגרמני הידוע ש " ר הירש - ( 1888-1808 ) "תורה עם דרך ארץ" - בארץ ישראל ? לשון אחר , מהי "תורה עם דרך ארץ ישראל . " מהי "הדרך המיוחדת " של "חורב " בהשוואה לבתי ספר דתיים אחרים בארץ ישראל ואחר כך במדינת ישראל ? אלו הן שתי השאלות שארצה להתייחם אליהן בדברים שלהלן . במהלך הדורות התקיימו יחסי גומלין הדוקים בין התרבות היהודית לבין התרבות הסובבת אותה ( התקופה ההלניסטית , "תור הזהב " בספרד , הרנסנס באיטליה . ( הייחוד במשנת הרש " ר הירש הוא הניסיון ליצור יישות אנושית הרמונית - אדם ישראל - שחייו יהוו , בהשאלה ממושגי הכימיה , "תרכובת כימית " ולא רק "תערובת פיזיקלית " בין שני יסודות שלמים ונפרדים . החידוש הגדול שלו בהשוואה להוגים יהודים קודמים הוא הנחת היסוד שלפיה יש לבחון את תרבות העולם לפי קני המידה והערכים של תורת ישראל ולא להפך ' . בעידן המודרני עולים באירופה המשכילית והליברלית רעיונות כמו חירות הפרט , שוויון בין כל בני האדם , אחדות הבריאה וכבוד האדם . על פי הירש , סופרים ומשוררים גרמנים כמו לסינג , גתה ובמיוחד שילר , המעלים על ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי