עולי גרמניה והאמנויות הפלסטיות בחברה הישראלית

נורית כנען קדר מחקר תולדותיהן , משמעויותיהן ותפקידן של האמנויות הפלסטיות ( האדריכלות , הציור והפיסול ) בישראל מראשית המאה העשרים מגלה טווח התייחסויות של הממסד ושל הקהל שנע בין אמביוולנטיות לעוינות . לצד זה מגלה המחקר גם מוגבלות בהשכלה בסיסית בכל הקשור להבנת האמנות ולקריאתה . בהקשר זה ברצוני לחשוף את תפיסותיהם , את יחסם ואת תרומתם של יוצאי גרמניה בני העלייה החמישית לאמנויות הפלסטיות . אני מבקשת לטעון שהתרומה המשמעותית ביותר לאמנויות הפלסטיות ולמקומן בחברה הייתה תרומתה של העלייה החמישית . בעקבות עלייה זו נוצרה תשתית ברורה ללימוד האמנויות הפלסטיות בארץ . הדיון באופייה של העלייה החמישית , עליית יהדות מרכז אירופה , מתקיים מאז בואה ארצה , אך בנתיבים מוגבלים בלבד . חסרים לדעתי מחקרים שיטתיים על תרבותם , על נורמות התנהגותם ועל תפיסותיהם האידאיות של יהודי גרמניה בארץ . המחקר הקיים כיום בשאלות אלה הוא של יואב גלבר ' . הרבה נכתב , אך לא מספיק , על דרך קליטתה המיוסרת של יהדות גרמניה בארץ . התרחש כאן עימות בין יהדות מזרח אירופה , אשר הייתה היסוד הוותיק והקולט בארץ שהחזיק בעמדות מפתח ביישוב וגילה יח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי